От 3 до 6 септември 2014 в София ще се проведе третото издание на конференцията "Идеите – това сме ние". Неин организатор е „Обединени идеи за България" - неправителствена организация, съставена от български студенти от страната и чужбина, която насърчава младото поколение да се включва активно в моделирането на бъдещето, да бъде социално ангажирано и да реализира граждански проекти.

Фондация „Помощ за благотворителността в България" подкрепя тазгодишното издание на конференцията по два начина.

Първо, ФПББ и създаденият към нея Център за обучения и социално предприемачество „Ринкли" отпускат стипендии на 15 участници в конференцията. Стипендиите ще покрият разходите по настаняването и пътните на младежи, живеещи извън София. Крайният срок за кандидатстване е 15 август. При по-голям брой кандидати, селекцията ще бъде направена на база мотивация и нужда на кандидатите.

Второ, ФПББ помага с напътствия на екипа, който има задачата да осигури спонсори на конференцията, помага за привличане на лектори и с други ценни съвети.

#идеите3 е събитие, в което могат да участват ученици, студенти и млади професионалисти. Регистрацията в конференцията е отворена до 15 август 2014 г. и става с попълване на онлайн формуляр, който можете да намерите на адрес: http://oib.bg/index.php/ideite-tova-sme-nie/uchastie

В рамките на конференцията участниците ще бъдат разделени на 10 екипа според предпочитанията и индивидуалните си интереси. Със съдействието на гост-лектори те ще обсъждат някои от основните предизвикателства, пред които е изправена България в съответната обществена сфера.
1. Градска среда /Умният град; Спирките на градския транспорт – удобни, полезни, красиви!?/
2. Журналистически екип /Медийно отразяване на "Идеите - това сме ние 3"/
3. Икономика /Икономика на споделянето - новата реалност; Подобряване на нивото на финансова грамотност/
4. Култура /Dance Priority – тласък за развитие на танцовото изкуство в България; Късометражно кино/
5. Наука и технологии /Дупката между науката и бизнеса в България; Социалният потенциал на новите технологии/
6. Образование /Управленски умения в училищата; Изграждане на обща визия за образованието от всички заинтересовани страни/
7. Образование /Дигитални иновации в образованието; Преход от образование към заетост/
8. Околна среда /Мястото на бизнеса в едно по-зелено общество; Място на технологиите в едно по-устойчиво бъдеще/
9. Право /Проблемът с липсата на практика; Възможности за правна закрила/
10. Социални политики /Интегриране на бежанци в обществото; Втори шанс за интеграция на сираци/

Повече информация може да бъде открита на: http://www.oib.bg/