altВече имате фирмена социално-отговорна програма, но не сте убедени в нейната ефективност? ФПББ може да помогне на Вашата компания с анализ на досегашните дейности по програмата и да предложи начин за оптимизирането и, така че да стане по-ефективна, прозрачна и разпознаваема. Ние ще оценим нуждите на организациите, с които фирмата вече работи или ще предложим организации, които работят в сферата, в която имате желание да се насочите. Заедно с Вас ще разработим стратегически план за набиране на средства за продължаване на Вашата програма, за да се превърне в дългосрочна инициатива. За да получите подробен анализ и оценка за Вашата социално-отговорна програма, моля, свържете се с нас.