dms-2

Дарения чрез SMS-и на номер 17 777. Съвместно с БДФ и трите мобилни оператора.

Единен дарителски номер в България (DMS) е платформа за дарения чрез кратки текстови съобщения (sms), в подкрепа на кампании на индивидуални лица, на каузи и инициативи на организации и на институции.

DMS е регистрирана търговска марка, разработена за първи път в Чехия в партньорство от Чешкия дарителски форум, Vodafone, Telefonica и T-Mobile.

В България DMS се осъществява от Български дарителски форум и Фондация "Помощ за благотворителността в България".

Този партньорски проект предоставя възможност за дарения чрез SMS на абонати на Telenor, Mtel и Vivacom в България.

Проектът се управлява от DMS Съвет, който се състои от представители на двете организации, трите мобилни оператори, на медии, рекламни и медийни специалисти. Системата гарантира, че административните разходи на мобилните оператори и всички участващи партньори не надвишават 10% от набраните суми, а също и че никой от участващите партньори не формира печалба.

altDMS има следните предимства:
- гарантира предоставянето на обратна връзка на дарителите за набраната сума и изразходваните средства;
- предоставя на легитимни неправителствени организации и публични институции в България възможност да набират средства с благотворителна цел чрез най-лесните механизми за даряване – кратки текстови съобщения и телефонни обаждания;
- въвежда единни критерии за достъп на организациите и институциите;
- предлага единен номер за всички благотворителни кампании и за всички участващи мобилни оператори;
- налага единна цена на дарителския SMS и телефонното обаждане, еднаква за всички кампании и участващи оператори.

Към сайта на проект DMS!

Можете да подкрепите ДМС проекта, като поставите банер на вашия сайт или блог. DMS - банери

 

ДМС кампании на организации:

Людмила Атанасова

lucy [at] bcaf [.] org

Тел: 02 // 987 1574, 981 1901, 988 0080

 

ДМС кампании на болни лица:

Десислава Хурмузова

desi [at] bcaf [.] org

Тел: 02 // 987 1574, 981 1901, 988 0080