Вашата фирма подкрепя с дарения благотворителни каузи? Искате да привлечете за съмишленици и Вашите служители? Можете да им дадете шанс да използват уменията и енергията си в полза на обществото. Ние Ви предлагаме начин да помогнете за реализирането на смислени проекти, в съзвучие с Вашата фирмена политика и философия.

Какви са положителните ефекти от доброволния труд?

Доброволчеството помага както на обществото, така и на работодателя, защото укрепва екипния дух на служителите чрез споделените положителни емоции и преживявания и носи на участниците лично удовлетворение от това, че са част от социално-отговорна компания. Това спомага и за утвърждаването на социалната политика и корпоративната философия на компанията, както и за постигането на позитивен имидж на компанията в обществото.

Как могат да се включат служителите?

Вашите служители могат да се включат в доброволчески инициативи като помагат безвъзмездно с професионалния си опит и квалификация или като вършат нещо различно от ежедневните си задължения индивидуално или в екипи. Ние можем да организираме Ден на доброволчеството във Вашата фирма или да разработим за Вас дългосрочна програма за участие на служителите с доброволен труд.

За повече информация за предлаганите от нас доброволчески програми, моля, свържете се с нас.

 

Някои от нашите клиенти: Мтел, Крафт фуудс, Булстрад Виена Иншурънс Груп, МКБ Юнион Банк, Булбанк, Членовете на Американската търговска камара, Гея Ивентс, Атос България.