Фонд "Лечение и рехабилитация на деца" подкрепя семейства с деца до 18 години с хронични и други заболявания - заболявания на централната нервна система, ендокринни, генетични, психични и други болести.

Средства от фонда се отпускат за покриване на разнообразни разходи за лечение и рехабилитация на деца до 18 г.: лекарства, медицински консумативи и изделия, помощни средства (очила, слухови апарати), медицински дейности и операции в България, за които не се отпускат средства от НЗОК.

 

Целта на фонда е да допълва средствата на родителите и да помага необходимото лечение и редовните медицински процедури да не бъдат прекъсвани.

Фондът е създаден през 2000 г. и се поддържа изцяло от дарения.

Решенията за отпускане на средства от фонда се взимат от комисия, която заседава два до четири пъти годишно.

Приоритет на Фонда са заболявания на централната нервна система (ЦНС), ендокринни, генетични, неврологични, метаболитни и психични заболявания, които изискват редовна работа с кинезитерапевт, физиотерапевт, логопед, психолог и други специалисти.

У нас годишно се раждат 3500 деца с генетични заболявания, което е 3-5% от новородените, сочи статистиката. Болестите са 15 000 вида, като 40-50 от тях може да се лекуват.

 

Координатор на фонда:

Десислава Хурмузова

desi [at] bcaf [.] org

Тел: 02 // 987 1574, 981 1901, 988 0080

 

 

 

alt онлайн

alt по банкова сметка

alt по ведомост

alt Споделете с приятели - в социална мрежа, блог, на кафе...

 

ФПББ набира средства за фонда целогодишно.

През 2013 г. приоритетно набираме средства за продължителна рехабилитация на деца с детска церебрална парализа.

Около 21 000 лева годишно са необходими за осигуряването на един допълнителен курс процедури за 35 деца.

За децата с церебрална парализа (ДЦП)

Децата с групата заболявания под наименованието "детска церебрална парализа" (ДЦП) в България са около 15 000.

Има различни видове ДЦП, които включват моторно разстройство, увреждания на говора, храненето, фината моторика, както и сензорни и обучителни нарушения. На немедицински език това означава, че децата с ДЦП могат да са с нарушено физическо развитие и запазен интелект или с множествени двигателни и интелектуални увреждания. Това е непрогресиращо заболяване, при което състоянието на нервната система може значително да се повлияе при комплексна и продължителна терапия.

Националната здравната каса в България (НЗОК) покрива по клинична пътека до 10 дни рехабилитационни процедури на месец. Родителите са принудени да доплащат услугите - между 200 и 1000 лева месечно, което често не могат да си позволят.

От друга страна, местата, в които се извършва подобна специализирана работа, на практика са в 3 населени места. Затова децата рядко успяват да се възползват от правото си на 120 дни процедури през годината.

Така за 2009 година от пълната възможност за рехабилитация, заплатена от НЗОК, са се възползвали едва 5 деца.

Фондацията работи с партньори – специализирани центрове за лечение и рехабилитация – Специализираната болница за лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа “Св. София”, Медицински център за извънболнична медицинска помощ по детски болести, и др.

Едновременно с това, ФПББ полага усилия да промени средата и да увеличи достъпа на деца с ДЦП до повече и по-качествени услуги. През април 2010 г. ФПББ оглави неформална коалиция от организации - Група за реформа в услугите за деца с церебрална парализа (ДЦП).