Фондът има за цел да подкрепя младежи, отгледани в институции, сираци и полусираци, и младежи, които не могат да разчитат на помощ в семействата си.

Фондът финансира дейности и инициативи, насочени към усвояване на умения за самостоятелен начин на живот, подкрепа на личната изява, интереси, продължаване на образованието. Финансира дейнисти, свъзрани с професионалното ориентиране на младежите, с избора на подходяща квалификация, посредничество при намиране на работа.

Фондът разпределя средствата на конкурсен принцип. Могат да кандидатстват само нестопански организации, работещи в обществена полза.

 

Координатор на фонда:

Людмила Атанасова

lucy [at] bcaf [.] org

Тел: 02 // 987 1574, 981 1901, 988 0080

 

Свързани статии

Младежи от социални домове получиха шанс за професионално развитие

Моето бъдеще зависи от мен

Чираци в Ракитово

(Не) сам на бара

Фонд "Ние можем" на ФПББ финансира четири нови проекта

ФПББ подари рождения си ден - 2501 лева са за Фонд "Ние можем"