Ние подпомагаме компаниите при провеждането на разнообразни благотворителни дейности, както и в по-широк кръг от проблеми, свързани със съвременното разбиране за корпоративна социална отговорност. Предлагаме експертна оценка, фирмени обучения, прогнози и адаптиране на дарителски модели. Съдействаме при избора на тема, оформянето на концепция на социална програма, планирането, осъществяването на дейностите и обобщаването на резултатите.


Корпоративни социални програми, разработвани от нас, са отличавани освен в категориите за обем, прозрачност и ефект и в категория "Най-сполучливо партньорство".

Наши програми са носители на:

  Награди на Български дарителски форум през 2008, 2009 и 2010 г.

  Награди на форума на Бизнес лидерите през 2007, 2008, 2009, 2010, 2011;

  Награди на в. "Пари"

  Награди на Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР) и др.

 

За да получите консултация за Вашата социално-отговорна програма, моля, свържете се с нас.

 

Програми, с които се гордеем:

  Мтел Грант

  Ние чакаме бебе - Еврофутбол и ФПББ

  Да чуем детските мечти - GLOBUL