Младежкото доброволчество в България, 2010 - изтегли оттук

Достъпът до услуги на децата, страдащи от детска церебрална парализа, 2010 г. (Изготвен от Фондация "Помощ за благотворителността в България" и Български център за нестопанско право) - alt изтегли оттук

Резюме на Анализ "Достъпът до услуги на децата, страдащи от детска церебрална парализа, 2010 г." (Изготвен от Фондация "Помощ за благотворителността в България" и Български център за нестопанско право) - alt изтегли оттук

Корпоративната социална отговорност в България – нови предизвикателства, март-май 2007 г. - alt изтегли оттук
Благотворителността в България през 2006, март 2007 г. - alt изтегли оттук
Благотворителността в България през 2005 г. - alt изтегли оттук
Благотворителността в България 2002 - 2004 г. - altизтегли оттук