КСО програми

Корпоративни социални програми, разработвани от ФПББ, са носители на престижни отличия. Една от тях е програмата на Мобилтел - М-Tел Грант.

Дарителската програма М-Тел Грант стартира през 2008 година.

Прочети още...

Програмата „Да чуем детските мечти” (2006 – 2008) беше посветена на работа с деца в неравностойно положение през изкуствата и експресивните методи. С деца от Домовете за деца, лишени от родителски грижи в Асеновград, Благоевград, Велико Търново, Враца и Елхово, специално обучени артисти и психолози работиха чрез съвременни техники на основата на изкуствата като рисуване, танци, театър, музика, игри и др.

Прочети още...

Една от корпоративните социални програми, които екипът на ФПББ много обича, е програмата "Ние чакаме бебе" на Еврофутбол.

През 2008 година Еврофутбол стартира национална благотворителна кампания "Ние чакаме бебе", в рамките на проекта "Печелиш и помагаш".

Прочети още...