Каталог на каузите - дарителство по ведомост

1   Българска Хранителна Банка
 

2016 година, България. Всеки ден срещаме лицето на глада, докато подминаваме с нехайство тоновете годна храна, които биват изхвърлени…. а, още колко остават невидими?! В България всяка година се разхищават над 670 000 тона храна – количество, което ако бъде превърнато в порции ястия, ще стигне за ежедневното изхранване на населението в София. В същото време всеки 5-ти българин страда от бедност и се лишава от пълноценно хранене.

Българска хранителна банка е организация, която работи за намаляването на глада и недохранването, като се бори с разхищаването на годната за консумация храна!

Ежегодно спасяваме над 260 000 килограма храни, които насочваме чрез нашите партньори в цялата страна към деца без родители, деца от бедни семейства, деца и възрастни  с увреждания, стари хора, бездомни и други уязвими групи.

Средствата които дарявате се използват за покриване на разходите по обработка, съхранение и логистика на дарената храна, за да стигне тя до тези,които имат нужда от нея.

http://bgfoodbank.org/

Категория "Образование"

1   Стипендии "Готови за успех"
 

Стипендиантската програма "Готови за успех" е програмата на ФПББ, осъществявана от 2006 г.

Програмата подкрепя образованието на деца и младежи без родители, отгледани от роднини или в социални домове. Тези деца разполагат с минимални ресурси, за да покрият основните си потребности, принудени са да работят и рядко продължават образованието си - единственият им доход е отпусканата от държавата пенсия.

Стипендиите „Готови за успех" са уникални с две неща. Първо, средствата за стипендиите са осигурени изцяло от дарения - от фирми, и от частни лица. И второ, водещ критерий е успехът на кандидатите. Програмата подкрепя младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а защото имат изключително добри постижения и отличен успех. В този смисъл програмата е и предприемаческа.

Програмата се подкрепя от множество частни дарители и компании, работещи в България. Традиционно домакин на церемонията по връчването на стипендиите е Софийският университет „Св. Климент Охридски".

През 2014 програмата донесе на ФПББ отличението "Бяла лястовица".

http://www.bcaf.bg/bg/stipendii-gotovi-za-uspeh.html

 
2    Стипендии "Продължи"
 

Програма на Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и Националната асоциация за приемна грижа. Има за цел да подкрепи ученици в приемни семейства с месечни стипендии за доброто представяне в училище.

Стипендии се отпускат на ученици, които посещават редовно училище, настанени са в приемни семейства, учещи от 7 до 11 клас, с минимален успех Много добър (5) и допуснати максимум 5 неизвинени отсъствия за първия срок на учебната 2014-2015 година. Те получват месечна стипендия в размер на 50,00 лева (петдесет лева).

Всяка година повече от 2000 деца се изоставят от родителите си. Държавната политика е насочена към това изоставените деца да не бъдат настанявани в социални домове, а в приемни семейства. Научно е доказано, че семейната грижа помага много повече за развитието на пълния потенциал на децата, отколкото грижата в социален дом. Приемната грижа е по-евтината, дългосрочна и полезна алтернатива за децата, които са разделени със семействата си. Макар и в семейна грижа, децата в приемни семейства са със статут на лишени от родителски грижи. Приемните родители се грижат временно за децата, докато се намери трайно семейство за децата – осиновители или, при възможност, връщането при родното семейство. В приемни семейства се настаняват деца, за които родните семейства не могат да се грижат, деца, жертви на насилие и злоупотреба и др.

http://bcaf.bg/bg/aktualno/741-stipendii-za-uchenici-v-priemni-semeistva.html

   
3    Заедно в час
 

Визията на Фондация "Заедно в час" е всяко дете в България да има достъп до качествено образование, независимо къде живее и какви са финансовите възможности на родителите му. За тази цел организацията привлича и развива мотивирани млади специалисти, които се посвещават на учителската професия за период от две години в най-нуждаещите се училища в България.

Проблемът, който "Заедно в час" цели да разреши в партньорство с ключови публични и частни партньори, e пропастта в постиженията, възможностите и реализацията на българските ученици: въпреки забележителните академични успехи на много млади българи, редица международни изследвания показват, че над 40% от българските младежи остават функционално неграмотни (ПИЗА 2012) и над 30% от тях не завършват гимназия (НСИ). Затова "Заедно в час" подбира и подготвя способни и изявени млади специалисти от различни сфери да работят като високоефективни учители на учениците с най-голяма нужда от подкрепа за подобряване на мотивацията и академичните им постижения.

http://zaednovchas.bg/

   
4    Да подкрепим златните деца на България
 

Софийската математическа гимназия и Училищното настоятелство набират средства за пътуванията на отборите по математика и информатика. 

Станете част от успеха на златните деца на България!

http://www.smgstars.org/

   
5    Джуниър Ачийвмънт
 

Всяка година Джуниър Ачийвмънт България провежда по няколко иновационни лагера за ученици от горен гимназиален курс от цялата страна.

Около 100 участници са разпределени в отбори по 5 души, като не се познават помежду си и трябва за няколко часа да разрешат поставено им в началото на състезанието бизнес предизвикателство. Разполагат единствено с достъп до Интернет и компютърни ресурси, за да оформят своето решение, което трябва да е иновативно, икономически ефективно и реализируемо и да носи обществена полза. В помощ на участниците са и доброволци от бизнеса, които им дават съвети при оформяне на решенията. Всеки отбор има 3 минути да представи своето решение на сцена пред жури. Журито определя победителите.

Чрез участието си в това състезание учениците прилагат принципа на „учене чрез правене", развиват своите умения за междуличностна комуникация и решаване на проблеми и се научават да работят под напрежение и в много кратки срокове.

http://www.jabulgaria.org/

   
6   Сдружение "Агролинк"
 

Сдружение АГРОЛИНК обединява специалисти, експерти и фермери в мрежа на партньорство и сътрудничество.

Изкуството да отгледаш храна заедно с деца е нашето вдъхновение. Работим заедно с деца в неравностойно положение от дома в Драгалевци и училището за деца с увреден слух.

Темата за биоземеделието като по-добрата алтернатива за производство на храна не е включена в българското образование. Преподавателите не възпитават отношение към храната като източник на здраве, култура, традиции, опазване на околната среда. Ето защо сдружение „Агролинк” сложи началото на изграждане на биоградинки в български училища.

http://biogradinka.agrolink.org/

 

Категория "Здравеопазване"

1   Фонд "Лечение и рехабилитация на деца" на ФПББ
 

Фонд "Лечение и рехабилитация на деца" на ФПББ подкрепя семейства с деца до 18 години с хронични и други заболявания - заболявания на централната нервна система, ендокринни, генетични, психични и други болести.

Средства от фонда се отпускат за покриване на разнообразни разходи за лечение и рехабилитация на деца до 18 г.: лекарства, медицински консумативи и изделия, помощни средства (очила, слухови апарати), медицински дейности и операции в България, за които не се отпускат средства от НЗОК.

Целта на фонда е да допълва средствата на родителите и да помага необходимото лечение и редовните медицински процедури да не бъдат прекъсвани.

Фондът е създаден през 2000 г. и се поддържа изцяло от дарения.

Решенията за отпускане на средства от фонда се взимат от комисия, която заседава два до четири пъти годишно.

http://www.bcaf.bg/bg/fond-lechenie-i-rehabilitacia-na-deca.html

   
2   Спаси, дари на ...
 

Сайтът www.save-darina.org е благотворителна инициатива, подкрепяща индивидуални кампании на родители за набиране на средства за лечението на децата им.

Екипът на сайта е неформална група от родители, съпричастни с болните деца, които спешно се нуждаят от лечение в чужбина, и техните семейства.

Организаторите на сайта провеждат безвъзмездно кампании за набиране на средства в случаите, в които помощта на държавата се бави, недостатъчна е или има отказ за финансиране на лечението на детето.

Досега «Спаси, дари на...» имат над 62 успешни кампании.

При набирането на 2000 лв., със събраните средства се финансира най-спешната текуща кампания на сайта.

http://www.save-darina.org/

  
3   Програма АРТОН
 

Eкипът на фондация АРТОН създава първата за България болнична програма „ARTON“ за изкуство и възстановяване на пациенти с онкологични и хронични кръвни заболявания. Провеждането на програмата започва първо в Клиника по детска хематология и онкология, Университетска болница „Св.Марина“ – Варна, а от 2014 г. се разширява и в Клиниките по детска онкохематология в София и Пловдив. С децата, настанени в тези клиники, всеки ден от седмицата работи различен творец - в група, а също така и в индивидуалните условия на болничната стая. Арт сесиите са обособени по теми - музика, декорация и пластика и изобразително изкуство. Работата им е базирана на убеждението, че арттерапията може да осъществи контрол върху определени болестни симптоми, емоции и други затруднения по време на лечебния процес и да помогне за по-бързото възстановяване на пациентите и техните семейства, както на психично, така и на телесно ниво. Програмата включва освен арт терапия с външни творци и психотерапия с клиничен психолог.

http://artonbulgaria.org/

   
4   Фондация "Искам Бебе"
 

Организацията осигурява безплатно консултиране на семейни и несемейни двойки с репродуктивни проблеми, с цел запознаването им със съвременните методи за лечение и с начините за решаване на емоционалните и социалните им потребности; популяризира информация за съвременните медицински технологии в областта на опазване на общественото здраве; поддържа контакти с медицински специалисти и с други организации в областта на репродуктивното здраве, с цел оказване на съдействие при подготовката за лечение на нуждаещите се двойки; консултиране и подпомага двойки, преборили се успешно с проблема ”стерилитет”, в периодите на бременността и раждането; организира семинари, конференции и други публични мероприятия в областта на репродуктивното здравеопазване.

Средствата се набират за осигуряване на безплатни консултации и доплащане на изследвания, медицински консумативи и дейности, за които не е предвидено финансиране от държавния фонд.

http://www.iskambebe.bg/

   

Категория "Деца без родители"

1   Сдружение "Самаряни"
 

Mисията на Сдружение "Самаряни" е да работи за пълноценното приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение на територията на община Стара Загора, като подкрепя отделни хора, групи и общности чрез осъществяване на дейности и предоставяне на услуги, които:

  • са основани на реални потребности;

  • съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ в различни ситуации;

  • подпомагат процеса на интегриране и насърчават личното развитие;

  • повишават или възстановяват социални функции;

  • осигуряват помощ за предотвратяване на последствия.

Сдружение "Самаряни" работят по множество проекти и предоставят широк спектър социални услуги: Център за обществена подкрепа (ЦОП), Кризисен център "Самарянска къща", Приемна грижа, Звено "Майка и бебе", Наблюдаванo жилищe, Звено за ранна психосоциална интервенция.

https://www.samaritans.bg/

   
2   Дом за сираци - Нови Хан
 

Домът за сираци "Св. Николай" при манастир "Св. Троица” в Нови хан дава подслон на 290 души, от които 110 деца към края на 2014 г. Освен в с. Нови хан, част от семействата са настанени в колонията от фамилни къщите в с. Якимово, Монтана. Стремежът на отец Иван е да осигури на хората в Якимово не просто временен покрив над главата, а истински домове, да ги обучи сами да се грижат за препитанието си като обработват дворовете и наличната земеделска земя. "От мен най-важното – покрив и земя, от вас – отговорност за децата и работата. Всяко от отрочетата трябва да учи", казва отец Иван.

За повече от 20 години през приюта са минали над 900 души, които са намерили подслон, топла храна и облекло. Тук нуждаещите се живеят, докато се устроят. Градежът на дома за сираци “Свети Николай” започва през 1988 г. в двора на църквата “Света Троица” в с. Нови хан под управлението на Църковното настоятелство. Строителството започва с 480 лв. От самото начало и до днес домът се издържа само с дарения. Даренията за дома позволяват на отец Иван и сина му - отец Григорий, да покриват ежедневни нужди на децата и младежите – храна, отопление, санитарни материали.

http://svetinikolai.org/

   
3   Фондация "Дечица"
 

Фондация „Дечица" работи с деца, лишени от родителски грижи в два дома в София - "Славейков" (15 деца на възраст между 7 и 10 години) и Дома в Драгалевци (35 деца на възраст между 3 и 7 години).

Доброволците от фондация „Дечица" са се заели със задачата да осигурят за децата от двата дома общуване, подобно на семейното - нещо, което държавата няма как да осигури. Те водят малчуганите на пикник и зоопарк, четата заедно книги, редят пъзели, гледат куклен театър, садят цветя, учат се да правят хляб, заедно правят коледни картички.

http://dechitsa.org/

   
4   Фондация "За нашите деца"
 

Фондация „За нашите деца” работи активно за това всяко дете да расте в семейство, като подкрепя родителите да не изоставят своите бебета и подкрепя развитието на приемната грижа в България . С дарените средства осъществява ежедневна подкрепа в 6 родилни отделения, като подкрепя родилките, осигулрява нужните специалисти, които да работят с тях, осигурява материална подкрепа за първите дни на отглеждане на децата – за закумуване на храна, медикаменти, базисно оборудване за бебето. Организацията подкрепя изграждането на връзки между приемните деца и семействата, в които са настанени, оказва подкрепа на приемните семейства и на децата. През 2014 година фондация „За Нашите Деца“ подкрепи 616 деца и семейства, от които 536 деца са в биологични, осиновители и семейства на близки и роднини.

http://www.detebg.org/

5   Фондация "SOS Детски селища" България
  Сдружение SOS Детски селища България дават възможност на деца, лишени от родителска грижа, да растат в семейство, в среда на любов, доверие и сигурност. SOS детското селище е общност, която обединява 12-13 семейни къщи. Във всяка семейна къща се отглеждат и възпитават 5-6 деца, момичета и момчета на различна възраст, много често родни братя и сестри. За тях се грижат SOS родители. Децата посещават училищата и детските градини в съответното населено място и са интегрирани в естествената си детска среда и местната общност. Сдружението поддържа и SOS младежките домове - важно продължение на грижата в семейна среда, предоставена в SOS детското селище. Те осигуряват дом и грижа за младежи, израснали в SOS детското селище, и на други непълнолетни млади хора в риск. Младежките домове са изградени към всяко от SOS детските селища. В гр. Велико Търново са изградени два младежки дома през 2000 г. и 2005 г., които поемат децата след 14-годишна възраст от SOS Детското селище в гр. Трявна. В София младежките домове функционират от 2001 г. и 2005 г. Работата на сдружение SOS Детски селища България е насочена и към деца, които са в риск да загубят грижата на родителите си. Предоставяната от тях социална услуга е „Център за обществена подкрепа“ в градовете София, Радомир, Велико Търново и Габрово, като всеки от тях предоставя месечно пакет от социални услуги за 120 деца и 70 възрастни.

http://sosbg.org/

     
6 Фондация "Подарете книга"  
  podari-kniga-1 „Приятелска мрежа”
Каузата на „Подарете книга” е създаването и поддържането на мрежа от доброволци, които помагат на деца, лишени от родителска грижа да се върнат към книгите и образованието. Опитът ни е показал, че това се случва трудно, но се случва, когато децата имат приятел и опора до себе си. Ако ролята на значимия възрастен не може да бъде заета от родителите, трябва да я поеме друг, и именно това са нашите доброволци. Въпреки хилядите подарени книги, занималните по правопис, професионалните обучения и още много други каузи, основата, без която всички те биха останали просто поредното събитие на поредната фондация е именно приятелството. Вече над 300 постоянни доброволци са приятели на деца в 16 институции за децата в цялата страна, и ще продължаме докато до всяко дете има приятел!

 http://www.podaretekniga.org

     
7 Самаряни: Детството не бива да боли!  
  smaritans-1 Терапевтична работа с деца, жертви и/или пострадали от насилие, и деца, с прояви на агресия.

В работата си срещаме деца, изпитали болката от насилие, която често остава невидима за други; деца, свидетели на агресия, която тегне над тях като сянка, неискаща да си тръгне. Познаваме деца, които виждат неща, които никое дете не бива да вижда, и такива, неспособни да заличат от съзнанието си картините на побой, блудство, необуздан гняв. Деца, които се опитват и трудно различават среднощните си кошмари от действителността. Деца, които всеки път изпитват чувство на безпомощност, независимо от ситуацията. Деца, с дълбоко емоционални проблеми, носители на силен стрес и страхове. Деца, които насилието отново настига и превръща в малтретирани жертви и тогава, когато са вече пораснали, или пък често преобразява в насилници, защото само това е светът, който те познават...

Като хора и професионалисти ние знаем, че детството не бива да боли!
Ето защо, в рамките на грижата ни за едно по-различно детство, ние организираме терапевтична работа с тези деца, жертви и/или свидетели на насилие, и деца, с прояви на агресия, защото силно желаем за тях едно различно бъдеще.

Имаме нужда от вашата подкрепа, за да e възможно за тези деца:

- да осъществим индивидуална и групова терапевтична работа, включително чрез методите на арт-терапията, психо-драмата, танцовата, игровата и др. терапия;
- да организираме подходящо пространство в рамките на Кризисен център “Самарянска къща”, където тази терапевтична работа да се осъществява;
- да проведем забавни дейности на открито, които да провокират децата за развиване на нови умения, натрупване на позитивен опит и приятни преживявания.

Тази подкрепа може да внесе промяна в живота им! Бъди част от нашия екип и дари!

В периода 2013-2015 година над 50 деца са получили помощ и подкрепа в Кризисен център “Самарянска къща”.

https://www.samaritans.bg/

     

Категория "Хора с увреждания"

1   Фонд "Подкрепа за организации за хора с увреждания" на ФПББ
 

Средствата от фонда се разпределят на конкурсен принцип за малки проекти на родителски асоциации и други организации, които работят с деца и възрастни хора с увреждания или в неравностойно положение.

Целта е подкрепа за дейности, в които децата и възрастните в неравностойно положение могат да изявят себе си или да излязат от ограничения свят на институцията или семейството.

Примери за успешни подкрепени проекти са: първото в България специално устройство (совалка) за солидарен туризъм, което позволява свободно и сигурно придвижване на хора с физически увреждания в планинска местност; театрална постановка с актьори - деца с увреждания; ателиета за социални умения, логическо мислене и занимания с изкуство за деца и младежи с аутизъм и др.

Необходими са около 5000 лв. за финансирането на 2-3 проекта годишно.

http://bcaf.bg/bg/fond-podkrepa-na-organizacii-za-hora-s-uvrejdania.html

   
2   Дневен център за деца с увреждания "Свети Врач"
 

Благодарение на дарителски средства 31 деца, които посещават дневния център за деца с увреждания "Свети Врач", имат възможност да получават и сесии по релационна психомоторика. В момента Центърът събира средства и за осигуряване на Монтесори терапия за децата.

„Свети Врач” във facebook
   
3   Асоциация "И нас ни има"
 

Асоциация "И нас ни има" е организация на родители на девойки и младежи с увреждания.

Те поддържат дневния център „Свети Мина" 2 в район Младост - единствения в София дневен център за девойки и младежи с трайни физически и ментални увреждания над 16 години, от такъв вид. В момента от услугите му се ползват 17 девойки и младежи.

В център „Свети Мина" 2 те получават ежедневна грижа, съобразена с индивидуалните им потребности, таланти и възможности, без да се откъсват от семейната среда. Имат занимания по трудотерапия, рехабилитация, учебни занимания с учители, спорт, занимания с логопед, психолог, социални педагози.

Дневният младежки център „Свети Мина" 2 помага на младежите и девойките да преодолеят социалната изолация, да имат осмислен и ползотворен ден, да се чувстват полезни и потребни, като се грижат, според възможностите си, за себе си и за другите.

За клиентите на центъра от асоциацията организират и различни мероприятия - ежегодни почивки на море, подходящи спортни мероприятия, благотворителни чествания по различни поводи.

Работата на център „Свети Мина" 2 е полезна освен за неговите клиенти, и за техните семейства - родители, близки, братя, сестри, както и за самото общество.

http://specialchildren.all.bg/
   
4   Институт за изкуство и терапия "Либера"
 

Ритъм терапия за деца - Целта е чрез изразните средства на ударните инструменти и ритъм терапията да се помогне на деца, лишени от родителски грижи, да подобрят уменията си за комуникация и справяне с агресията.

Специално по отношение на юношеските рискови групи барабаните са доказали своя голям успех. Ежедневните инциденти с насилие в домовете и училищата показват колко е важно да научим подрастващите да се справят с гнева и другите негативни емоции. Барабаните са изключително подходящи за тази цел. Посредством силата на ритъма се трансформира негативната и агресивна енергия на юношеството в себеизказ и свързване със себе си и с другите.

Институт за съвременно изкуство и терапия ЛИБЕРА е провел над 500 събития, основани на изразните средства на ритъма и барабаните. В проведените сесии са се включили над 11 000 участници: корпоративни служители, деца и младежи, възрастни хора с различни заболявания, аутисти, деца, лишени от родителски грижи, онкоболни и слепи.

http://www.libera-institute.com/

   

 

5 Сдружение "Алтернатива 55", Стара Загора

 

 

Семеен център "Алтернатива" - Стара Загора е един от малкото центрове в страната и единствен в Югоизточна България, който предоставя като делегирана държавна дейност услуги за деца с генерализирани разстройства в развитието - предимно на деца с аутистичен синдром, и подкрепа на родителите им.

Център "Алтернатива" се помещава в малка къща, предоставена безвъзмездно от община Стара Загора, която с много доброволен труд и подкрепата на местни фирми превърнахме в желано място за работа с децата.

В Центъра работи мултидисциплинарен екип от психолози, логопед, специален педагог, арттерапевт и трудотерапевт, преминали специализирано обучение за работа с деца с аутистичен синдром с прилагане на най-съвременните методики за работа.

За съжаление средствата от социални фондове и местни власти у нас все още са крайно недостатъчни за създаването на условия, предоставящи необходимата среда, материали и специалисти за работа с децата с аутизъм, а социалната подкрепа на семействата с деца с такъв проблем не им позволява осигуряване на необходими платени  програми по рехабилитация и терапия на децата.

http://www.alternative55.org/

   
6   Сдружение "Солидарно общество", Шумен
 

От 2014 г. започнахме нова инициатива: запознаваме ученици и учители с особеностите на децата с увреждания - с умствена изостаналост, аутизъм, детска церебрална парализа, синдром на Даун, хиперактивност, разстройство на речта. Предвид все по-масовото приемане на деца със специални образователни потребности в училище, съществува риск такива деца да станат обект на подигравки, присмех, игнориране или агресия от здравите ученици.

http://solidarno-obshtestvo.alle.bg/

   
7   Център "Тацитус"
 

"Тацитус" е сдружение на родители, специалисти и близки на деца с аутизъм. Ние се борим за достоен и пълноценен живот за нашите деца. Ние отказваме да приемем, че нашите деца са обречени, прилагаме иновативни методи и постигаме изключителни резултати, като протягаме ръка и на другите като нас.

Център "Тацитус" се помещава в малка къща, предоставена безвъзмездно от семейството на Мина Ламбовски и съществува благодарение на таксите, дарения, доброволния труд и взаимопомощ му родителите и специалистите.

С помощтта на дарители, специалистите от Център "Тацитус" са единствените в България, които се обучават от сертифицирани международни организации, за да имат уменията и правото да практикуват наложени в света програми, разработени специално за работа с деца с аутизъм. Резултатите при децата са забележителни - те се учат на самостоятелност, подобрявт се познавателните им способности и уменията за общуване.

http://www.autism-bg.info/

   
8   Фонд за терапии за деца с аутизъм
 

Към момента в България няма нито един специалист по световно наложена терапевтична практика, дипломиран или сертифициран да работи с деца с аутизъм.

Фондация "Стъпка за невидимите деца на България", Сдружение "Тацитус" и Националната асоциация на ресурсните учители в България, обединени във Фонд за терапии за деца с аутизъм, организираха за първи път в България безплатно обучение по TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children). Практиката създава на обучителни умения у деца с аутизъм чрез специфична организация на средата и дейностите, раздробяване на задачите и визуализиране спрямо индивидуалните способности на детето. Специалисти от University of North Carolina работиха с 250 учители, психолози, логопеди и специални педагози, които работят с деца с разстройства от аутистичния спектър.

През 2014 г. започнахме изграждането на Център за приложен поведенчески анализ (Applied Behavior Analysis АВА). Създадохме програма за 3 годишно сертифицирано обучение за 16 специалисти в ежедневна работа с 40 деца с аутизъм на възраст от 2 до 11 години. Лекциите ще се водят от американски преподаватели от Колумбийски университет.

Успяхме да намерим и подкрепа за първото сертифицирано обучение по Сензорна интеграция с обучител от Мюнхенския Университет и Център за работа с деца - Кристияне Кул.

   
9   Център за ранна интервенция и превенция, Бургас
 

Центърът за ранна интервенция и превенция на деца в Бургас обслужва деца на възраст от 0 до 7 години, като ползва широк екип от професионалисти – лекари, рехабилитатори, кинезитерапевти, логопеди, психолози. Децата са от регион Бургас, Ямбол, дори Сливен. 

Центърът успява да осигурява достъп на децата и до специалисти от София – детски невролози, лекари. Ранната интервенция при деца с проблеми е изключително важна и в голяма степен превентира увреждания или влошаване на състоянието на децата. Екипът постоянно разширява и осъвремянява квалификацията си за лечение и рехбилитация на деца с увреждания.

http://dmsgd-bs.com/ranna-interventsia-na-detsa-v-risk/

   
10   Фондация "Очи на 4 лапи"
 

От фондацията вярват, че физическата свобода е нещо толкова естествено, че цената й можеш да осъзнаеш само, когато я загубиш. Затова те създават първото в България училище за кучета-помощници на незрящи хора.

Училището все още не е достигнало пълния си капацитет, а в България има 18 000 незрящи граждани. Със специалните си умения и безгранична любов, които са на разположение 24 часа в денонощието, дипломираните кучета-водачи могат да спасят стотици слепи хора от изолация.

Ние набираме средствата за заплащане на квалифициран персонал за обучението на кучетата-водачи, медицинско обслужване, храна и лекарства, които се предоставят на приемните стопани на животните – около 500 лв. месечно.

http://e4p-bg.com/

   
11   Фондация "Светът на Мария"
 

Нашата мисия е да подобряваме качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомагаме личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост. Поради липса на адекватна подкрепа, хората с интелектуални затруднения често прекарват дните си сами или в тесния си семеен кръг, без смислени занимания и възможности за развитие на потенциала си. За да създаде място, в което да бъдат развивани способностите на младите хора с интелектуални затруднения в София, фондацията инициира изграждане на Дневен център за обучение в трудови умения.

http://www.mariasworld.org/

   

 

12 Подкрепа за децата и младежите с увреждания, настанени в ЦНСТ-Мездра

 

  misia

В центровете за настаняване от семеен тип в Мездра са настанени деца и младежи от вече закрития дом за деца с увреждания. Броят на децата е над 30. За съжаление средствата за издръжка не стигат за да се осигури необходимата допълнителна терапевтична помощ за децата. С набраните средства освен терапевт ще се подпомага закупуването на памперси, перилни и миещи препарати, които недостигат.

   

 

   

Категория "Възрастни хора"

1   Фонд "Нашите родители" на ФПББ
  Фонд „Нашите родители” на ФПББ набира средства за осигуряване на здравни прегледи, домашен помощник за зимните месеци, културни събития за възрастни хора от изолирани села в бедни региони на България. За 2016 приоритетно се работи в Северозападна България. До момента са осигурени над 2500 здравни прегледи за възрастни хора.
С 10 лв.  осигурявате здравен специалист, какъвто възрастните хора не са имали посещавали повече от 20 години.

http://www.bcaf.bg/bg/fond-nashite-roditeli.html

   
2   Фондация "Априлци"
 

Подпомагането на населението в град Априлци е частна инициатива на Красимира Димова – българка, живееща в Австрия, родом от Априлци. Фондацията е учредена през 2005 г., съвместно с католическия свещеник Юрий Бух и д-р Херберт Кордт.

Основната цел на фондацията е да подпомага възрастни, самотни и болни хора от района на гр. Априлци.

Фондацията работи по няколко мащабни проекта и търси вашата подкрепа: Дом за стари хора „Ганка и Георги Събчеви”, в който намират подслон 30 бездомни възрастни.; Кухня за топла храна - в нея се приготвят по 150 порции на ден; Дневен център за хронично болни и хора с увреждания.

Често се налага Фондация "Априлци" да оказва финансова помощ за лекарства или тежки медицински интервенции – сумите, които даряват, определят спрямо актуалните си наличности и драматичността на случаите.

http://foundation.apriltsi.org/?page=home&lng=bg

   
3   Каритас - Програма "Домашни грижи"
 

Програмата "Домашни грижи" осигурява комплексна грижа на повече от 400 възрастни, болни и самотни хора в собствения им дом - там, където те се чувстват най-спокойно и добре. Мобилни екипи помагат на самотно живеещи възрастни хора, които имат нужда от помощ при поддържането на жилището си, пазаруване, поставяне на инжекции и взимане на лекарства, медицинско наблюдение.

От 2002 г. работят 6 центъра за домашни грижи - в градовете Русе, Белене, Раковски, Малко Търново, София и в с. Житница. Центровете обслужват и хора от още 8 населени места, които се намират в близост до центровете.

Само 60 лв. на месец осигуряват на един възрастен човек комплексни домашни грижи, изцяло съобразени с неговото конкретно състояние и нужди.

http://caritas.bg/bg

   
 

Категория "Помощ за животните"

1   Зоологическа градина - София
 

Зоологическа градина - София е най-старата и най-голямата на Балканския полуостров. През 1982 година Зоологическата градина е преместена от малкото си място в центъра на столицата на днешната си, покривайки площ от повече от 360 декара. Екипът на Зоопарка непрекъснато прави подобрения и се старае да осигури на животните добрия условия на живот, по-добри условия за посетителите. Всичко това е свързано с много ресурси, част от които са осигурени от дарители и доброволци на ФПББ. Средствата се набират за подобряване на условията на животните в Зоопарка – съоръжения за тях, подобряване на жилищните им условия, засаждане на растителност и други.

http://www.zoosofia.eu/

   
2   Animal Rescue
 

Кучетата от приюта в Богров вече се преместиха във “Фермата”. Има още неща за довършване, но тях екипът прави постепенно. Условията за животните непрекъснато се подобряват, те са в клетки по няколко, непрекъснато се осиновяват животни, направено е необходимото за да живеят животните в по-добра среда. Средствата се набират за цялостната дейност на организацията с животните.

http://arsofia.com/

   
3   Спасителен център за диви животни на фондация "Зелени Балкани"
 

Tова е единствената в България специализирана болница за лечение, рехабилитация и връщане в природата на пострадали диви животни.

Центърът е създаден в периода 1990–1994 г. от активисти на “Зелени Балкани”. По-късно е обявен и официално за спасителен център съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Основните направления в дейността на Центъра са: лечение и възстановяване на бедстващи животни от редки видове и връщането им в природата; размножаване на редки хищни птици с трайни увреждания, които не могат да бъдат върнати в природата; развитие на програми за реинтродукция и подпомагане на популациите на следните видове: брадат лешояд, царски орел, черен лешояд, ловен сокол и белошипа ветрушка; осигуряване на материална база за приютяване на конфискувани редки животни от дивата фауна, обект на незаконна търговия; образователни дейности и екологични младежки програми.

Спасителният център разполага с оборудвана амбулатория, помещения за реанимация, рехабилитация, карантинно и различни по размер клетки за отглеждане и разлитане с обща площ 6 800 кв.м.

www.greenbalkans-wrbc.org

   
4  Фондация "Диви животни"
  Фондация „Дивите Животни” е неправителствена организация, която развива в София и областта една нова и не много позната дейност – спасяване и лечение на диви животни от всякакви видове – язовци, таралежи, катерици, щъркели, ястреби, соколи, сови... Почти всеки случай на пострадало животно се проследява в детайли на страницата ни във Фейсбук: Дивите Животни (https://www.facebook.com/DiviteJivotni).

Фондация "Дивите Животни" извършва спасителни акции за диви животни изпаднали в беда, грижи се за тяхното лечение, след което голяма част от тях се връщат обратно в природата, в подходящи местообитания. Организацията работи с мрежа от доброволци и всичко, което реално прави, е на доброволни начала. Дейността на фондацията се издържа изцяло от дарения, като средства се използват за закупуване на специализирани храни за животните на лечение и доотглеждане, лекарства и консумативи по време на лечението, транспортни разходи и оборудване за спасителни акции и за престоя на животните във ветеринарна клиника.

Фондация „Дивите Животни”във facebook

   

Категория "Екология"

1   Асоциация на парковете в България
 

Всеки ден България губи част от ценната си природа - от застрояване, изсичане на гори, неустойчив добив на природни ресурси и други увреждащи дейности. Много малка част от страната - само 5% - е включена в защитени територии. Дори и тяхното опазване обаче не е сигурно. И там всеки ден изчезват животни, растения и красив ландшафт.

Това е така, защото значима част от тези територии е частна собственост. Разбираемо е, че собствениците на земи желаят бързи приходи и големи ползи, но това не се съчетава с целта да се запазят най-красивите и уникални природни кътчета в България.

За да преодолеем това противоречие и постигнем отчитане на всички интереси, ние стартираме кампания за изкупуване и запазване на най-ценните и застрашени природни територии у нас. Убедени сме, че единствено с волята и желанието на всеки един от нас можем да създадем условия за опазването на родната природа.

Средствата се набират за разширяване на защитените територии чрез закупуване на пустеещи земи и опазване на защитени видове в България.

С 3000 лв. територията на природните паркове в България може да се увеличи с 10 декара.

http://parks.bg/

   
2  Фонд "Опазване на околната среда" на ФПББ
 

Със средствата от фонда ФПББ организира ежегодни конкурси за подкрепа на малки проекти, свързани с опазването на защитени територии и видове в България. За организирането на конкурс е необходимо натрупването на около 5000 лв. годишно.

http://bcaf.bg/bg/fond-opazvane-na-okolnata-sreda.html