КАФ Дарителски Индекс 2011 (in English) - изтегли оттук

Ангажирането на служителите в социално отговорните програми на бизнеса, 2009 г. (национално представително проучванена Алфа Рисърч по поръчка на ФПББ) - alt изтегли оттук


Корпоративната социална отговорност в българския контекст, септември–октомври 2006 г. (национално представително проучване) - alt изтегли оттук


Благотворителността в България  - обществени нагласи и практики (национално представително проучване национално представително проучване на Алфа Рисърч по поръчка на ФПББ), март 2005 г. - alt изтегли оттук


Практики и нагласи към дарителство сред българския бизнес, (национално представително проучване на Алфа Рисърч по поръчка на ФПББ), 2005 г. - alt изтегли оттук


Запознатост, нагласи и практики на употреба на маркетинг, свързан с кауза, (национално представително проучване на Алфа Рисърч по поръчка на ФПББ), април 2004 г. - alt изтегли оттук


Дарителски практики. Запознатост с данъчните облекчения за дарения - сред фирмите (национално представително проучване на Алфа Рисърч по поръчка на ФПББ), 2003 г. - alt изтегли оттук


Дарителски практики. Запознатост с данъчните облекчения за дарения - сред гражданите, (национално представително проучване на Алфа Рисърч по поръчка на ФПББ), 2003 г. - alt изтегли оттук


Изследване на фирмената благотворителност, (национално представително изследване на Политологичен център по поръчка на ФПББ), септември 2000 г. - alt изтегли оттук

Готовността за благотворителност сред бизнеса, 1999 г. (проучване) - alt изтегли оттук