Одобрени за стипендия „Готови за успех” ученици за учебната 2014/2015

Име

Училище

Анифе Кунгьова

СОУ "Св.св.Кирил и Методий"

Виктория Георгиева

СОУ "Панайот Волов"

Габриела Тенева

СОУ "Неофит Рилски"

Даяна Гръкова

СОУ "Св.св.Кирил и Методий"

Екатерина - Виктория Миронова

Национална Търговско-Банкова гимназия

Ивелина Узунова

ЕГ "Д-р Иван Богоров"

Илин Табанлиев

ПГ "Ген.Владимир Заимов"

Костадин Костадинов

СОУ "Петко Рачев Славейков"

Мирела Аргилашка

35 СОУ "Добри Войников"

Нели Начева

Търговска гимназия "Васил Априлов" - Червен бряг

Рада Бонева

НГДЕК Константин Кирил Философ

Стефанка   Праматарова

Първа Английска Гимназия

Титяна Неделчева

Професионална гимназия по туризъм "Д-р Васил Берон"

Ширин Панева

СОУ "Св. Паисий Хилендарски"

 

Одобрени за стипендия „Готови за успех” студенти за учебната 2014/2015

Име

ВУЗ

Специалност

Айше Алендар

Медицински Университет - Пловдив

Медицина

Александра Спиридонова

Университет за национално и световно стопанство

Икономика с чуждоезиково обучение с английски език

Александра Трифонова

Лесотехнически университет

Стопанско управление

Александър Тодоров

Медицински университет - Плевен

Медицина

Ангел Сапунджиев

Медицински Университет - Пловдив

Дентална медицина

Анелия Стаменова

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Административна и организационна сигурност

Анна Ангелова

СУ "Св.Климент Охридски"

Европеистика

Божидар Иванов

СУ "Св.Климент Охридски"

Психология

Валентина Маврева

Икономически университет - Варна

Икономика на недвижимата собственост

Валери Ангелов

Великотърновски Университет "Св.св.Кирил и Методий"

Предучилищна и начална училищна педагогика

Васил Благоев

Медицински университет - София

Обществено здраве и здравен мениджмънт

Василка Баремова

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Международни икономически отношения

Вера Духлева

Университет за национално и световно стопанство

Икономика и управление с преподаване на английски език

Веска Петрова

Великотърновски Университет "Св.св.Кирил и Методий"

Социална педагогика

Габриела Николова

Медицински университет - София

Медицина

Габриела Цойнска

СУ "Св.Климент Охридски"

Биология и английски език

Гергана Цветанова

СУ "Св.Климент Охридски"

Европейски проекти

Гошо Димитров

Великотърновски Университет "Св.св.Кирил и Методий"

Социално превантивни и пробационни дейности

Даница Влахова

Великотърновски Университет "Св.св.Кирил и Методий"

Компютърни науки

Деница Славева

Великотърновски Университет "Св.св.Кирил и Методий"

Библиотечно-информационни технологии

Десислава Александрова

Университет за национално и световно стопанство

Финансов мениджмънт

Десислава Иванова

Великотърновски Университет "Св.св.Кирил и Методий"

Предучилищна и начална училищна педагогика

Джулия Камбуридис

СУ "Св.Климент Охридски"

Психология

Димислав Андонов

Медицински Университет - Пловдив

Медицина

Димитър Христов

Медицински университет - Варна

Медицина

Димитър Манчев

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Компютърни науки

Едуард Ховсепян

СУ "Св.Климент Охридски"

Международни отношения

Екатерина Георгиева

СУ "Св.Климент Охридски"

Медицина

Елена Стефанова

Медицински университет - София

Медицина

Живко Михайлов

Медицински университет - София

Медицина

Ивайла Тодорова

Университет за национално и световно стопанство

Медии и журналистика

Ивайло Данков

СУ "Св.Климент Охридски"

Медицина

Ивайло Динев

СУ "Св.Климент Охридски"

Културна антропология

Ивелина Начева

Великотърновски Университет "Св.св.Кирил и Методий", Педагогически колеж

Начална училищна педагогика

Ивета Керанова

СУ "Св.Климент Охридски"

Английска филология

Илияна Григорова

Медицински Университет - Пловдив

Медицинска сестра

Ирина Стефанова

Университет за национално и световно стопанство

Публична администрация

Калинка Миткова

Медицински Университет - Пловдив

Акушерство

Калоян Божанчев

СУ "Св.Климент Охридски"

Индустриални биотехнологии

Камен Минков

Университет за национално и световно стопанство

Бизнес икономика

Кирила Захариева

СУ "Св.Климент Охридски"

Право

Клавдия Костова

Медицински университет - София

Медицинска сестра

Кристина Пенева

СУ "Св.Климент Охридски"

Биомениджмънт и устойчиво развитие

Маргарита Таскова

СУ "Св.Климент Охридски"

Новогръцка филология

Марина Тодорова

Медицински университет - Пловдив, Медицински Колеж

Рехабилитатор

Марио Шкодров

Медицински университет - София

Медицина

Мария Колева

Университет за национално и световно стопанство

Право

Мария Петкова

Югозападен Университет "Неофит Рилски"

Право

Мартин Йовев

СУ "Св.Климент Охридски"

Педагогическа специалност Физическо възпитание и спорт

Мартина Колева

СУ "Св.Климент Охридски"

Медицина

Мериам Коя

Великотърновски Университет "Св.св.Кирил и Методий"

Социална педагогика

Мира Чилингирова

Медицински университет - София

Медицина

Мирослав Патриков

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Строителство на сгради и съоръжения

Митко Недков

Университет за национално и световно стопанство

Медии и журналистика

Моли Христова

Университет за национално и световно стопанство

Бизнес администрация

Нели Атанасова

СУ "Св.Климент Охридски"

Социална педагогика

Нели Трифонова

Великотърновски Университет "Св.св.Кирил и Методий"

Приложна лингвистика с английски и френски език

Николай Сапунджиев

СУ "Св.Климент Охридски"

Софтуерно инженерство

Николаос Метос

СУ "Св.Климент Охридски"

Туризъм

Николина Вълчева

Национална академия за театрално и филмово изкуство

Филмов и телевизионен монтаж

Огнян Павлов

СУ "Св.Климент Охридски"

Европеистика

Павлин Станчев

СУ "Св.Климент Охридски"

Музикална педагогика

Петя Иванова

Технически университет - София

Електроинженерство на френски език

Петя Петкова

СУ "Св.Климент Охридски"

Право

Петя Капчина

Университет за национално и световно стопанство

Икономика на отбраната и сигурността

Петя Жекова

Икономически университет - Варна

Счетоводство и контрол

Пламен Петров

СУ "Св.Климент Охридски"

Биология  

Пламена Вътева

Бургаски Университет "Проф. Асен Златарски"

Организация и управление на туристическото обслужване

Радосвета Минкова

Медицински университет - София

Фармация

Радослав Стоянов

СУ "Св.Климент Охридски"

Предучилищна и начална училищна педагогика

Радостина Иванова

СУ "Св.Климент Охридски"

Скандинавистика

Рени Тодорова

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Софтуерни технологии и дизайн

Росица Аврамова

Медицински университет - София

Зъботехника

Силвия Младенова

Медицински университет - София, Медицивски колеж - филиал Враца

Медицинска сестра

Симона Симеонова

СУ "Св.Климент Охридски"

Медицина

Симона Билдирева

СУ "Св.Климент Охридски"

Логопедия

София Велчева

СУ "Св.Климент Охридски"

Българска филология

Станислава Янчева

СУ "Св.Климент Охридски"

Социална педагогика

Стиляна Иванова

Национална музикална академия "Панчо Владигеров"

Пиано

Стоянка Колева

СУ "Св.Климент Охридски"

Педагогика

Стоянка Аракчийска

СУ "Св.Климент Охридски"

Предучилищна и начална училищна педагогика

Сюлейманка Хаджисюлейман

Университет за национално и световно стопанство

Финансов мениджмънт

Татяна Цвяткова

Великотърновски Университет "Св.св.Кирил и Методий"

Археология

Татяна Иванова

Университет за национално и световно стопанство

Финанси, счетоводство и контрол

Теньо Георгиев

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Международни икономически отношения

Теодор Тройчев

Русенски университет "Ангел Кънчев"

Електроника

Теодора Каврошилова

СУ "Св.Климент Охридски"

Стопанско управление с английски език

Теодора Илиева

СУ "Св.Климент Охридски"

Арабистика

Христо Шивачев

Университет за национално и световно стопанство

Връзки с обществеността

Цани Дончев

СУ "Св.Климент Охридски"

Скандинавистика

Цветан Тодоров

Технически университет - Габрово

Електроснабдяване и електрообзавеждане

Цветелин Илиев

СУ "Св.Климент Охридски"

Химия

Цветелина Митева

АУБГ

Политически науки и международни отношения

Цветомир Цанков

Университет за национално и световно стопанство

Икономика с чуждоезиково обучение с английски език

Шеип Панев

Медицински университет - София

Медицина

Янка Колева

Университет за национално и световно стопанство

Икономика с чуждоезиково обучение с английски език

 

Специална стипендия „Лука Бекяров”, учредена от Еврофутбол за студенти, обучаващи се в Технически Университет – София, Факултет по Компютърни системи и управление.

Име

ВУЗ

Специалност

Атанаска Бойчева

Технически университет - София

Компютърно и софтуерно инженерство

 

Стипендия "Анета Атанасова" за учебната 2014-2015 година
Връчва се от Фондация "Сирак"

Ученици:

Антъни Вяров Иванов - Национално у-ще по изкуства - Русе

Карлос Де Виля Дерменджиев – I Английска гимназия - София

Светослава Стоянова – Природо-математическа гимназиязия - Силистра

Студенти:

Мира Владимирова – Кралски университет Лондон, Литература и драма

Мартин Ивов Момчилов – Югозападен университет, Филология и етнология

Недялка Грозева – УНСС, МИО с испански език

Радослав Ненчев – Музикална Академия – цигулка

Силвия Василева – Медицински университет - София

Персонална дарителска стипендия:

Мила Лео Богданова – СУ "Св. св. Кирил и Методий" - социални дейности