RINKER_Center_logoЦентър за предприемачество и обучения "Ринкър" е създаден да насърчава образованието, ученето през целия живот и да подпомага предприемачеството и развитието на бизнеса в България.

Приоритетни области за центъра ще бъдат развитието на селските райони и разпространение на социалното предприемачество.

Центърът се управлява от Фондация “Помощ за благотворителността в България” (ФПББ). Основан е през 2014 година.

Програмите ще са насочени към създаването на възможности за устойчива заетост, повишаване на конкурентоспособността, добавяне на стойност и иновации, с цел подобряването на качеството на живот в България с фокус върху селските райони.

Центърът ще работи, за да обучава и разпространява духа на предприемачеството сред деца и възрастни чрез своите основни програми. Ще подкрепя също надграждащото обучение и квалификация на българските учители – стимулирайки използването на най-новите технологии, интерактивни методи на преподаване и разбиране на студенти със специални нужди - увреждания, затруднения в обучението, етнически малцинства.

Освен това, Центърът ще подпомага развитието на активните млади хора чрез специфични обучения.

Основни дейности:

 • Програми за деца:
  • Обучение на млади предприемачи;
  • Виртуални обучителни материали и игри;
  • „Кълнове“ – конкурс за бизнес идеи разработени от деца;
  • Обучение и подкрепа на младежки доброволчески организации;
 • Конкурс за социално предприемачество:
  • Покана за участие и представяне на техните идеи към българските предприемачи;
  • Семинари на специфични теми като разработването на бизнес планове;
  • Подбор и присъждане на стипендии за социални предприемачи;
  • Менторство на перспективни предприемачи;
  • Съпътстваща подкрепа на предприемачи;
 • Ресурсен център:
  • Информация за социалните предприятия, казуси, статистики;
  • Информация за възможности за финансиране;
  • Онлайн ресурси за разработване на бизнес планове;
  • Групови и индивидуални консултации по текущи предложения;
 • Регионални програми:
  • Конкурс за социално предприемачество, насочен към специфичен регион, сектор или хора от специфична целева аудитория;
  • Програми за деца от региона.

 

Повече ще намерите в сайта на Център "Ринкър": http://www.rinkercenter.org/

 

Павел Панайотов

Директор "Програми за предприемачество"

Център за предприемачество и обучения "Ринкър" към ФПББ

pavel [at] bcaf [.] org