В момента ФПББ работи с подкрепата на

caf-america 120x60 mott 95x60

 

Благодарим на изброените финансиращи агенции и институции за финансовата
подкрепа и гласуваното доверие:

Charities Aid Foundation (UK) / Фондация Чаритиз Ейд (Великобритания)

Charles Stewart Mott Foundation (USA) / Фондация “Чарлз Стъюрт Мот” (САЩ)

Institute for Sustainable Communities – USAID / Институт за устойчиви общности – ААМР

Open Society Institute – Sofia / Институт “Отворено общество” – София

Canada Fund / Канадски фонд

Community Fund (UK) / Камюнити фонд (Великобритания)

Civil Society Development Foundation / Фондация “Развитие на гражданското общество”

British Know How Fund / Британски ноу-хау фонд

Delegation of the European Commission in Bulgaria / Делегация на Европейската комисия в България

Balkan Children and Youth Foundation through Organisational Support Foundation /
Балканска фондация за деца и младежи чрез Фондация “Организационна подкрепа”

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe / Тръст за Гражданско Общество в Централна и Източна Европа

European Commission / Европейска комисия

National Lottery (UK) / Национална лотария на Великобритания

Academy for Educational Development, USAID / Академия за образование и развитие, с финансиране от ААМР

National Centre “Еuropean Youth Programmes and Initiatives” / Национален център  “Eвропейски и младежки проекти и инициативи”

America for Bulgaria Foundation / Фондация „Америка за България”