altФондацията Charities Aid /CAF/ има офиси в Обединеното кралство, САЩ, Бразилия, България, Индия, Русия Австралия и Южна Африка. Навсякъде CAF се стреми да подпомага дарителите - да даряват възможно най-ефективно и организациите - да използват максимално ресурсите си.

CAF работи по целия свят за изработването на положителни нагласи към дарителството, като поощрява прозрачността, подпомага изработването на ефективна правна и финансова рамка за дарителството, промотира дарителството сред бизнеса и предоставя информация на донори, държавни институции и неправителствени организации.

Проучванията, провеждани периодично от CAF идентифицират проблеми и подчертават възможностите за развитие на гражданското общество. CAF подкрепя неправителствените организации по света и стимулира сътрудничеството им с бизнеса.

CAF окуражава организациите да създават връзки помежду си, развива капацитета на организациите и разкрива нови източници на средства, като въвежда иновативни подходи - например маркетинг, свързан с кауза.

CAF United Kingdom

CAF America

CAF Australia 

CAF Bulgaria

IDIS Brazil

CAF India

CAF Russia

CAF South East Asia, Singapore

CAF Southern Africa