Международни членства

BCause е член или асоцииран член на:

- CAF Global Alliance – „родната” ни група, която ни научи как да мобилизираме ресурси за промяна на живота на хора и общности (от 1996);

- Transnational Giving Europe – свързани помежду си организации в 18 европейски държави, което позволява на българите в тях и техните приятели да подкрепят български организации и да ползват местните данъчни облекчения за дарение;

- Еuclid Nework - организация с опит в изграждането на капацитета на гражданските организации, социалните предприятия и социалните иновации;

- Global Social Enterprise Network – глобална асоциация на обучителни центрове и инкубатори за социални предприятия в целия свят.

 

Членства в България

Bcause е член-учредител на:

- Български дарителски форум (от 2003)

- Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (от 2003)

- Форум „Социални предприятия в България" (от 2014)

Bcause е член на:

- Американската търговска камара в България (от 2000)

- Форум „Гражданско участие”

- Български форум на бизнес лидерите (от 2000 г.)