Визия

Общество, в което отговорното и ефективно дарителство е важна част от всекидневието.

Мисия

Фондация "Помощ за благотворителността в България" (ФПББ) работи за ефективно дарителство, насърчено от адекватно законодателство.

Нашите цели

Ние целим да развиваме модерна благотворителност и силен нестопански сектор, като съдействаме на:

 бизнеса – да постига успех в своите социални проекти,

индивидуалните дарители – да даряват лесно и сигурно,

нестопанските организации – да увеличават своите ресурси и ефективност.